PŘEKLADY

Překlady a tlumočení

Provádíme překlady a korektury všech druhů obecných a odborných textů - ve všech oborech např. právo, lékařství, farmacie, strojírenství, obchod, stavebnictví, ropný průmysl, energetika, new age atd. Všechny překlady jsou vyhotovovány zkušenými překladateli - rodilými mluvčími nebo kontrolovány rodilým mluvčím.